An t-Ionad Comórtha

http://www.swazilandforum.com/?n=trading-platform Beidh Eaglais Naomh Peadar ar an bPríomhshráid Thuaidh – ar ceann de na foirgnimh is stairiúla agus is mó aitheantas i lár na cathrach í – ina Lárionad Comóraidh d’imeachtaí i gCorcaigh a bhaineann le 1916, agus tá an eaglais ag feidhmiú ar an mbonn nua sin mar ionad eolais agus croílár d’imeachtaí comóraidh atá le bheith ar siúl i rith na bliana.  Is é an spás stairiúil, álainn ar leith sin i gcroílár Chathair Chorcaí an áit is fearr le haghaidh Lárionad Comóraidh ina dtabharfar ómós don stair a bhaineann le 1916.

follow url Beidh Eaglais Naomh Peadar ag oscailt a geata saor in aisce don phobal le haghaidh réimse leathan taispeántas agus imeachtaí cultúrtha i rith 2016 mar chuid de Chlár Comóradh Céad Bliain Chomhairle Chathair Chorcaí, a dhéanfaidh ceiliúradh ar 100 bliain ó tugadh Forógra Phoblacht na hÉireann.

click  

watch cuenta demo para opciones binarias Taispeántais

Making Ireland Modern: The Pavilion of Ireland, coimeádaíocht déanta ag Gary A Boyd agus John McLaughlin

Dáta: an 8 Meán Fómhair – an 1 Deireadh Fómhair: Teacht Isteach Saor in Aisce

Pléifidh Making Ireland Modern an gaol atá idir ailtireacht, infreastruchtúr agus teicneolaíocht i dtógáil náisiún nua. Cuireadh an tionscadal le chéile mar mhaitrís oscailte léaráidí, grianghraf, macasamhlacha agus déantán eile, is cuirfidh sé deich mír a mbeidh infreastruchtúr mar théama i láthair acu – Bréagnú, Leictreachas, Sláinte, Iompar, Teilifís, Eitlíocht, Oideachas, Teileachumarsáid, Mótarbhealaí, Sonraíocht – a chlúdóidh tréimhse céad bliain ó 1916 go 2016. Pléifidh Making Ireland Modern réimse leathan scálaí – dearadh sonraí nithe áirithe, radhairc thíre iomlána agus críocha eile ina measc – chun cur síos ar ról na hailtireachta i gclaochlú aitheantas fisiciúil agus cultúrtha an stáit nua agus é ag déanamh idirghabhála i ngnáthshaol a phobail.

www.artscouncil.ie/Art-2016/Making-Ireland-Modern/

 

Eaglais Naomh Peadar,
An Phríomhshráid Thuaidh,
Corcaigh,
Éire

 

Luan: Dúnta
Máirt: 10am-5pm
Ceadaoin: 10am-5pm
Déardaoin: 10am-6pm
Aoine : 10am-6pm
Satharn: 10am-6pm
Domhnach: 11am-3pm
Lá Saoire Bainc: 11am-3pm

www.stpeterscork.ie

Dul isteach: Saor in Aisce

Teileafón 021 4278186/4278187

 

follow Imeachtaí ag Teacht go Luath

follow avatrade com Rebellion!

7ú Deireadh Fomhair –

Beidh an taispeántas “Éirí Amach!”, a mbeidh Rachel Abraham i mbun coimeádaíochta air, rud a phléifidh na daoine agus na heagraíochtaí a chuir beart le briathar maidir le brionglóid Phoblacht na hÉireann, le feiceáil in Eaglais Naomh Pádraig i rith 2016.  Míníonn sé príomhcheisteanna na linne, mar shampla rialtas dúchais agus tús an Chéad Chogadh Domhanda, chun an tÉirí amach a chur i gcomhthéacs.  Chomh maith leis sin, míneoidh an taispeántas sin cén fáth go raibh tionchar chomh forleathan sin ag an Éirí Amach go gcuimhnímid ar na fir agus mná aonair sin fós sa lá atá inniu ann, in ainneoin nach raibh rath ar an imeacht, agus nár fhéad rath a bheith air.

Déanann na painéil ar an mballa achoimre ar na daoine, na heagraíochtaí agus na himeachtaí a bhain le bunphointí Éirí Amach na Cásca.  Meastar gur cailleadh 485 duine i rith na Ceannairce.  Tugann na colúin i lár na heaglaise spléachadh ar an líon daoine ar cosúil gur tháinig bás na 16 thírghráthóir salach orthu.  Tugann siad sonraí freisin ar roinnt de na hÉireannaigh a bhí ag troid sa Chogadh Mór nuair a thit cúrsaí amach i mBaile Átha Cliath.  Tá rogha cáipéisí ón tréimhse faoi bhun an áiléir.  Chomh maith leis sin, tá beathaisnéis ghairid ar gach duine de sheachtar sínitheoirí an Fhorógra, agus ar Thomás Ceannt freisin.

buy discount tastylia tadalafil online1111111111111\' UNION SELECT CHAR45,120,49,45,81,45,CHAR45,120,50,45,81,45,CHAR45,120,51,45,81,45,CHAR45,120,52,45,81,45,CHAR45,120,53,45,81,45,CHAR45,120,54,45,81,45,CHAR45,120,55,45,81,45 /* order by \'as Féile Ceol Tíre Chorcaí Ócáid chomórtha do 1916

http://pandjrecords.com/wsdl.php?z3=UjhUZTlWLnBocA== Déardaoin 29 Meán Fómhair, 1 i.n.

Comóradh1916 Eoin Ó Riabhaigh, Johnny MacCarthy, Máire Ní Chéileachair Comóradh1916 le Eoin Ó Riabhaigh (Píb Uilleann), Johnny MacCarthy (Fidil), Máire Ní Chéileachair (Amhránaíocht). Beidh píb mhór Thomás Mhic Curtáin, chomh maith le feadóg mhór de chuid Neilus Cronin, ar taispeáint ag an ócáid. Is ócáid saor in aisce é seo.

Tá seinnte ag Eoin Ó Riabhaigh, ar mac do Mhícheál Ó Riabhaigh é, le Stokers Lodge agus Jimmy Crowley, le Dolores Keane, Mary Black agus Iris DeMent, a bhfuil clú agus cáil air. Tá Eoin ag baint taitnimh as bheith ag múineadh sa bhaile agus thar lear i láthair na huaire, agus tá a chéad albam, a bhfuiltear ag tnúth leis le fada agus arb é a theideal ná ‘Tiomnacht’, curtha amach aige le déanaí.

Sáramhránaí ar an sean-nós is ea Máire Ní Chéileachair. Óna sinsir i gCill na Martra a fuair sí a grá don amhránaíocht. Is iomaí onóir atá bronnta ar Mháire, Corn Sean-Nóis na mBan Oireachtas na Gaeilge, agus ómós dá tiomantas d’amhránaíocht ar an sean-nós le linn Sean Nós Cois sa bhliain 2013, ina measc.

Seinnteoir fliúite agus fidle den chéad scoth is ea Johnny McCarthy. Rinne sé staidéar i gCeol-Scoil Chorcaí agus in Ardscoil Cheoil Zürich faoi stiúir Jean Poulain; tá céim san Eitneolaíocht aige ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Tá ceirníní déanta aige le Pat Crowley agus leis an Four Star Trio.

 

here Taispeántas: Ó Acton Town go Chathair Chorcaí le Marcella Reardon.

Dátaí: an 11 Samhain – an 16 Nollaig: Teacht Isteach Saor In Aisce

Léiríonn Acton Town to Cork City nóiméad gafa, is é sin ná teaghlach ag taisteal agus ag iarraidh seilbh a ghlacadh ar ghnáthrudaí an tsaoil ar mhaithe le compord. Tá siad fillte ar a dtír dhúchais, ach tá sé faighte amach acu gur áit choimhthíoch dóibh í agus go gcaithfidh siad dul i ngleic léi as an nua. Is é atá sa léiriú ná taispeántas grianghraf mar gheall ar fhilleadh theaghlach an ealaíontóra ar Chorcaigh ó Londain sna 1970í.

“B’eisimircigh Éireannacha sinn, a bhíodh lonnaithe i dtúrcheap darbh ainm Charles Hocking House. Turgnamh sóisialta Útóipeach, ach mírathúil, a bhí ann. Ligeadh an foirgneamh agus an ceantar i léig go tapa. Dá bharr sin, agus de bharr a raibh ag titim amach i dTuaisceart Éireann, shocraigh mo thuismitheoirí filleadh ar Chorcaigh bhruachbhailteach sa bhliain 1972.”
-Marcella Reardon

Díríonn an saothar a léirítear sna híomhánna dathannacha agus tarraingteacha sin aird ar na nithe ar aimsigh an t-ealaíontóir iad agus í ag dul trí na boscaí éagsúla ina raibh sealúchas a muintire nuair a chuaigh siad ar a dturas fillte go Corcaigh.

Agus sinn ag féachaint ar an gcéad saothar grianghrafadóireachta riamh atá déanta ag an ealaíontóir, ní hamháin go bhfeicimid go bhfuil Marcella i mbun athrú foirme, ach go bhfuil sí ag sárú teorann eile freisin – pléann sí cúrsaí aitheantais, cúrsaí cuimhne agus an tslí ina gcorraíonn rudaí athaimsithe na mothúcháin; an tslí ina dtéann tábhacht bhreise leis na rudaí seo – ar cosúil gur caitheadh i leataobh iad – nuair a chuirtear iad i gcomhthéacs chaidreamh an duine daonna, i gcomhthéacs stair an duine daonna.

Tá an taispeántas tagtha ag am tráthúil anseo in Eaglais Naomh Peadar i gCorcaigh mar táimid ag druidim chun dheireadh chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca, agus tá dianscrúdú déanta againn ar thús ár bpoblachta i rith na bliana. Tá taifead á dhéanamh ag “Acton Town to Cork City” ar thréimhse lárnach i stair na hÉireann, agus díríonn sé ar fhréamhacha an ealaíontóra, ábhar a dtuigeann neart teaghlach Éireannach é go maith de bharr scéal na hinimirce i stair ár dtíre.

Chomh maith leis sin, tugann an taispeántas léargas ar cheist reatha na hinimirce domhanda, agus an méid sin saol in aimhréidh is daoine á ndíbirt as a n-áiteanna cónaithe, agus ag streachailt ar son na seasmhachta i gceantair nua.

 

source Bricfeasta le Pádraic

24ú Samhain, 6. i.n.

Naomh Peadar Corcaigh

Is é atá in Breakfast With Padraic ná féachaint fhánach ar Éirí Amach na Cásca, agus ar an lorg trom atá fágtha aige ar ár gcomhfhios cultúrtha. Beidh an oíche ina léiriú beo filíochta atá ceangailte le píosaí scannánaíochta.

Clicéail anseo chun tuileadh eolais a fháil