Imeacht na Cainte i dTeach Tábhairne The Long Valley

Gach Mháirt dating site in manila 会員価格hangi banka forex işlemi yapıyor 会員価格
Bricfeasta i dteannta Phádraig Caithfear súil nua ar Éirí Amach 1916 agus an tionchar a bhí aige ar ár meabhraíocht choitinn. Cuirfear in iúl é trí smaointe agus saothair beirt scríbhneoirí, Conor McManus agus Colm Scully. Bíonn g...

Tuarais Theoraithe ar Cartlann Chathair agus Chontae Chorcaí

Seirbhís Tuarais Theoraithe ar Cartlann Chathair agus Chontae Chorcaí a bhainneann le hÉirí Amach na Cásca 1916 agus an tréimhse réabhlóideach 1912-1922. An dara Dé Luain de gach mí ag tosú 11 Eanáir, 2016. Is gá áit a chur in áirithe...

Éirí na bhFilí agus na nDrámadóirí: 1916 agus na healaíona

Dé hAoine, 29ú Eanáir - Dé Sathairn, 30ú Eanáir 2016 weblink
Comhdháil a bhfuil mar théama aici cúrsaí ealaíon in Éirí Amach 1916 – an bhaint a bhí acu le gníomhaithe cultúrtha Éireannacha lena linn; an bhaint a bhí acu leis an ngné aeistéitiúil; ról na n-ealaíon, i bhfoirmeacha éagsúla, a...

1916–2016: Cá bhfuil ár dtrial?

Aibréan 2016
1916–2016—Cá bhfuil ár dtrial? Diospóireacht Phainéil ar an fhís a bhí ag ceannairí an Éirí Amach agus plé ar cá bhfuil an fhís sin inniu. Halla na Cathrach, Corcaigh

‘Trí Chogadh agus Éirí Amach: Corcaigh 1912-1918’

Le linn na bliana
San acmhainn nua ó Chartlann Chathair agus Chontae Chorcaí do dhaltaí agus múinteoirí Meánscoile, dírítear ar an tréimhse thábhachtach thart timpeall ar 1916. Tá íomhánna i ngach ceann de na comhaid PDF de dhoiciméid bhunaidh ó hailiú...

Rebellion – Sraith Drámaíochta

Gach Mháirt @ 7pm - Éanáir go dtí Aibreán
Sraith speisialta drámaíochta a léiríonn na hamanna agus na heachtraí roimh 1916 agus lena linn. Beidh ocht ndráma sa tsraith thar thréimhse cheithre mhí, le seó speisialta i rith sheachtain Chomóradh an Éirí Amach. Beidh gach seó 90 nó...

Pause @ Stáisiún Ceannt

Dé Sathairn, 27ú Feabhra @ 10:30 r.n. - Dé Domhnaigh, 28ú Feabhra 2016
Léireoidh Sam Perkin “Pause”, saothar nua le hUirlisí Téad agus Físeán. Cruthaíodh é le haghaidh Fhéile Cheoil Aireagal Ortús. Príomhthéama an tsaothair ná an seisear fear déag a cuireadh chun báis i rith an Éirí Amach. Leagfar b...

An Ghaeilge sa bhliain 1916

Mí Feabhra 2016
An Ghaeilge sa bhliain 1916 Caint ag tabhairt léargais ar staid na Gaeilge sa bhliain 1916 agus ról na teanga san Éirí amach.

Guth na Mórán

Márta/Aibreán 2016
Guth na Mórán; Cartlanna áitiúla ó Chorcaigh sa tréimhse 1916 Leabhar ar cháipéisí áitiúla ó Chorcaigh de thréimhse 1916 ó Bhailiúchán Chartlann Chathair agus Chontae Chorcaí. Cartlann Chathair agus Chontae Chorcaí, Linn Dubh...

Ceardlanna an Chéid

An t-Earrach agus an Fhómhair 2016
Is ceardlanna drámaíochta iad seo, bunaithe ar an gcuraclam Drámaíochta, Staire agus OSPS, a dhíríonn isteach ar fíor-scéalta daonna na ndaoine a bhí ar imeall na staire i 1916 agus 1917. Tugann na ceardlann deis do na rannpháirtithe (da...

Siompóisiam MAKE 2016: Cuspóirí agus Réabhlóid

Dé Sathairn, 5ú Márta 2016
Arna óstáil ag Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford CTC Beidh MAKE 2016 ina tríú ceann i sraith de Siompóisiamaí bliantúil ar shaincheisteanna ar déanamh agus ábharthachta a iniúchadh. Déanfaidh MAKE 2016 comóradh ar an chéad bliain ...

Teaspántas Mór ar Earraí Stairiúla 1910-1923

Déardaoin, 10ú Márta 2016 @ 5:00 i.n.
check my blog Cumann Iománaíochta Náisiúnta Na Carraige Duibhe Seolfaidh Proinsias Ó Murchú, Ard-­‐Rúnaí Choiste Chontae Chorcaí, an Fhéile i mBeár an Chlub, Déardaoin 10ú Márta, ar 5.00 i.n. agus osclóidh sé Teaspántas Mór...

Oíche Cheoil agus Chéilí

Dé Sathairn, 12ú Márta 2016 @ 7:30 i.n.
follow site Cumann Iománaíochta Náisiúnta Na Carraige Duibhe Tionólfar Oíche Cheoil agus Chéílí, Oíche Dé Sathairn i mBeár an Chlub. Glacfaidh aoicheoltóirí, aoi-­‐ amhránaithe agus rinceoirí foirne, páirt, agus cuirfidh i...

Deirfiúracha an Éirí Amach

Dé Luain, 14ú Márta - Dé hAoine, 18ú Márta 2016
Is é atá in Sisters of the Rising ná scéal greannmhar agus coscrach ina bhfuil véarsaíocht, ceol cláirsí beo agus drámaíocht grinn measctha. É bunaithe ar fhianaise finnéithe súl, is cuntas é ar an iliomad ban a throid ar son neamhsple...
1 2 3 4