http://www.ivst-vz.de/?debin=bdswiss-promotion-code Ag oibriú lenár bpobal cruthaitheach agus eagraíochtaí ealaíon chun machnamh a dhéanamh ar an am atá thart in Éirinn, ar an saol atá ann faoi láthair agus ar a bhfuil i ndán dúinn amach anseo, agus béim faoi leith ar chuimhneachán 1916.

browse this site

Éirí na bhFilí agus na nDrámadóirí: 1916 agus na healaíona

Dé hAoine, 29ú Eanáir - Dé Sathairn, 30ú Eanáir 2016 follow
Comhdháil a bhfuil mar théama aici cúrsaí ealaíon in Éirí Amach 1916 – an bhaint a bhí acu le gníomhaithe cultúrtha Éireannacha lena linn; an bhaint a bhí acu leis an ngné aeistéitiúil; ról na n-ealaíon, i bhfoirmeacha éagsúla, a...

Amhráin 1916: The Real Songs of 1916

Dé Sathairn, 20ú Feabhra @ 8:30 i.n. - Dé Luain, 29ú Feabhra 2016 forex kontor vällingby
weblink Free talk & exhibition on 100 years of Irish sounds and songs as part of the TG4 Gradam Ceoil weekend programme  Cork Opera House - 8.30pm Terry Moylan will give an illustrated presentation on ‘The Real Songs of 1916...

Oíche Cheoil agus Chéilí

Dé Sathairn, 12ú Márta 2016 @ 7:30 i.n.
have a peek here Cumann Iománaíochta Náisiúnta Na Carraige Duibhe Tionólfar Oíche Cheoil agus Chéílí, Oíche Dé Sathairn i mBeár an Chlub. Glacfaidh aoicheoltóirí, aoi-­‐ amhránaithe agus rinceoirí foirne, páirt, agus cuirfidh i...

Dhá Chluiche Teaspántais

Dé Domhnaigh, 13ú Márta 2016 @ 2:00 i.n.
http://svahn.it/robots.txt/ Cumann Iománaíochta Náisiúnta Na Carraige Duibhe Eagrófar dhá chluiche teaspántais, Dé Domhnaigh 13ú Márta. Imreoidh An Charraig Dhubh le Cumann Naomh Fionnbharra sa Chamógaí (2.30 i.n.), agus san Iomáint (4.00 i.n.) ...

Deirfiúracha an Éirí Amach

Dé Luain, 14ú Márta - Dé hAoine, 18ú Márta 2016
Is é atá in Sisters of the Rising ná scéal greannmhar agus coscrach ina bhfuil véarsaíocht, ceol cláirsí beo agus drámaíocht grinn measctha. É bunaithe ar fhianaise finnéithe súl, is cuntas é ar an iliomad ban a throid ar son neamhsple...

A GREAT ARRANGEMENT le Patrick Talbot

15ú Márta - 2ú Aibréain 2016
A GREAT ARRANGEMENT Le Patrick Talbot Le Dominic McHale i bpáirt Mhíchíl Uí Choileáin Irene Kelleher i bpáirt Kitty Kiernan Tá dráma nua - atá bunaithe ar na litreacha a seoladh Mícheál Ó Coileáin agus Kitty Kiernan iad...

Aiséirí 2016

Déardaoin, 17ú Márta 2016 @ 8:00 i.n.
Ceolchoirm speisialta le Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, le ceol, amhráin, óráidí agus litríocht na Cásca 1916 mar chodanna di. Áras an Cheoldráma, Plás Emmet Corcaigh Ticéid: €20 Chun tuilleadh eolais clicéail ar an n...

Saothar Nua don Bhliain 2016 le Ronan Guilfoyle cumadóir snagcheoil

Dé hAoine, 18ú Márta 2016 @ 8:00 i.n.
Den chéad uair riamh cuirfear ar siúl in Ionad Triskel an saothar ceoil seo a bhfuil mar théama aige saol fir óig arbh ainm Joseph Guilfoyle arb é athair chríonna Ronan é. Déanfar tagairt dá chuid ama mar Dheontóir in Éirí Amach 1916 go h...

Macalla 1916

Dé Máirt, 29ú Márta 2016 @ 8:00 i.n.
Mar chuid dá gclár comóradh céad bliain cuirfidh An Cheolfhoireann Tíre Náisiúnta de chuid an Chomhaltais Macalla 1916 ar siúl. Michael Rooney as Muineachán a chum agus tabharfaidh an saothar ceoil seo léiriú ní hamháin ar Cháisc 1916 a...

Ireland Rising

Dé Domhnaigh, 3ú Aibréain 2016 - 2i.n. & 7i.n.
  Tá Ireland Rising le cur i láthair ag Scoil Damhsa Joan Denis Moriarty agus ag Club Ceoil Bhaile Féitheán – mar chuid de Chuimhneacháin ar an mBliain 1916 i gcomhar le Clár Comhairle Chathair Chorcaí na Bliana 2016 – sa ...

Féile Leabhar Domhanda Chorcaí

Dé Máirt, 19ú Aibreán - Dé Sathairn, 23ú Aibreán 2016
Díreofar san Fhéile seo ar scríbhneoirí, go háirithe filí, ó chultúir atá ag lorg saoirse pholaitiúil, mar shampla Palaistínigh, ag comóradh gur ‘Réabhlóid na bhFilí’ a bhí in Éirí Amach 1916. Leabharlanna Chathair Chorcaí a...

Oliver Sheppard agus Comóradh 1916

Dé Céadaoin, 4ú Bealtaine 2016 @ 7:00 i.n.
Cuirfidh Cumann Chorcaí na nEalaíon Maisithe agus Míonealaíon (Cork DFAS), caint le léaráidí de chuid Tom Dunne i láthair. Is Ollamh Emeritus UCC é agus féachaidh sé ar shaothair Oliver Sheppard. De bharr na saothar seo bhain sé cáil...

Tomás Ceannt – 1916 Rebel

Dé Luain, 9ú Bealtaine @ 8:00 i.n. - Dé hAoine, 13ú Bealtaine 2016
Insíonn Thomas Kent - 1916 Rebel scéal an Chorcaíoch Tomás Ceannt ,an t-aon fear taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath a chuireadh chun báis ar thalamh na hÉireann i ndiaidh iarmhairt Éirí Amach 1916. Leanann an scéal croí-bhriseadh Ceannt...

Ar Bhua agus Tráma

Dé hAoine, 20ú Bealtaine 2016
Saothar nua tarraingteach agus ildána de rince amharclainne ag comóradh céad bliain. Agus céad bliain sleamhnaithe thart, táimid fós faoi scáth na seanlaochra agus na sean-naimhde. Anuas air sin, tá cúrsaí polaitíochta an lae inniu ag...

Taispeántas: Físeanna Chontrártha in Aois Suaite 1900-1916

Dé Sathairn, 4ú Meitheamh - Dé Sathairn, 27ú Lúnasa 2016
Beidh níos mó ná seachtó saothar ealaíne ar taispeáint a thabharfaidh léargas ar na hathruithe cultúrtha agus polaitiúla a thit amach in Éirinn le linn an chéad scór bliain den fhichiú haois. Scrúdófar sa taispeántas chomh maith É...

Utopia Teo

Meitheamh 2016
Mar chuid d’Fhéile Chorcaí i lár an tSamhraidh beidh Makeshift Ensemble i mbun drámaíochta comhoibrí a scrúdóidh insintí domhanda na linne seo i gcomhthéacs náisiúnta 2016. Bainfear úsáid as beathaisnéis Roger Casement, a idéil agus...

Íobairt na Cásca

Meitheamh 2016
Tá gliondar croí ar Fhéile Lár an tSamhraidh i gCorcaigh a fhógairt go gcuirfidh an Chuideachta Amharclannaíochta Corcadorca a léiriú tuartha suíomhoiriúnaithe de Sacrifice at Easter le Pat McCabe ar siúl mar chuid d'fhéile na bliana seo....

Taispeántas: 1916 san Ealaín Chomhaimseartha

Dé hAoine, 24ú Meitheamh 2016
Díol suntais eile sa bhliain 2016 a bheidh i gceist le taispeántas ar ealaín chomhaimseartha in Éirinn arna choimisiúnú ag an mbailitheoir Larry Lamb. Tuiscint ealaíne phearsanta agus ar 1916 agus Éirí Amach na Cásca gach saothar; ar n...
1 2